Dostawa wciągarki kablowej-linowej OMAC UP50 dla Klienta z branży energetycznej zajmującego się budową farm wiatrowych.

Dostawa kablowej wciągarki linowej OMAC UP50 (5 ton) z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

Dostawa hydraulicznej wciągarki OMAC UP50 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

Dostawa hydraulicznej wciągarki OMAC UP50 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

Dostawa hydraulicznej wciągarki OMAC UP50 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.