Dostawa wciągarki kablowej-linowej OMAC UP50 dla Klienta z branży energetycznej zajmującego się budową farm wiatrowych.

Dostawa wielofunkcyjnej wciągarki OMAC F280.40 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej oraz napowietrznej na słupach.

Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dostawa kablowej wciągarki linowej OMAC UP50 (5 ton) z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

Wciągarki kablowe przeznaczone przede wszystkim do wciągania kabli ziemnych, energetycznych i światłowodowych.

Dostawa wielofunkcyjnej wciągarki OMAC F280.40 – 4 tony, przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej oraz napowietrznej na słupach.

Dostawa hydraulicznej wciągarki OMAC UP50 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

Dostawa hydraulicznej wciągarki OMAC UP50 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

Dostawa hydraulicznej wciągarki OMAC UP50 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

Dostawa wielofunkcyjnej wciągarki OMAC F280.40 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej oraz napowietrznej na słupach.