Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej OMAC F215.P30 30 kN dla firmy działającej na rynku usług elektroinstalacyjnych.

Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Szkolenie i dostawa wciągarki OMAC UP50 dla firmy energetycznej, która zajmuje się budową farm fotowoltaicznych.

Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej do układania kabli OMAC F215.P30 dla firmy MAOBRA Mariusz Ogonowski, która w pełnym zakresie zajmuje się budową i obsługą sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dostawa hydraulicznej wciągarki kablowej F275.P.50 5 ton / 50 kN firmy OMAC Italy oraz szkolenie dla firmy energetycznej, która zajmuje się przebudową linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych.

Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Szkolenie i dostawa wciągarki OMAC UP50 dla firmy energetycznej, która zajmuje się kompleksową realizacją obiektów w zakresie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych na terenie całej Polski.

Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej OMAC F215.P30 dla firmy, która w pełnym zakresie zajmuje się budową i obsługą sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej OMAC F215.P30 30 kN/3 tony oraz sprężarki śrubowej ROTAIR VRK20 1,6 m3/7 bar dla jednej z firm sektora energetycznego.

Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dostawa hydraulicznej wciągarki kablowej OMAC UP50, firmy OMAC Italy, dla bydgoskiej firmy z branży instalacji elektrycznych, światłowodowych i teletechnicznych.

Dostawa wciągarki kablowej-linowej OMAC UP50 dla Klienta z branży energetycznej zajmującego się budową farm wiatrowych.

Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej OMAC F215.P30 o sile ciągu 3 tony / 1000 metrów liny do energetyki.

Dostawa wielofunkcyjnej wciągarki OMAC F280.40 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej oraz napowietrznej na słupach.

Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dostawa kablowej wciągarki linowej OMAC UP50 (5 ton) z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

Dostawa hydraulicznej wciągarki kablowej OMAC F215.P30 o sile ciągu 3 tony / 1000 metrów liny do energetyki.

Dostawa hydraulicznej wciągarki kablowej OMAC F215.P30 o sile ciągu 3 tony / 1000 metrów liny do energetyki.

Wciągarki kablowe przeznaczone przede wszystkim do wciągania kabli ziemnych, energetycznych i światłowodowych.

Dostawa wielofunkcyjnej wciągarki OMAC F280.40 – 4 tony, przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej oraz napowietrznej na słupach.

Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej OMAC F215.P30 o sile ciągu 3 tony / 1000 metrów liny do energetyki.