Szkolenie z obsługi przyczepy do transportu kabli Bagela BTT 131.80V

przyczepa_do_transportu_kabli_bagela_BTT131_przyczepa_kablowa_wciąganie_kabli (3)

Z początkiem marca przeprowadziliśmy szkolenie z obsługi przyczepy do transportu kabli marki Bagela BTT 131.80V dla firmy będącej jednym z liderów działających na rynku robót energetycznych, kolejowych i budowlanych.

Linie napowietrzne są bardzo wrażliwe na warunki atmosferyczne, w szczególności na mróz, opady śniegu ale także gwałtowne wichury. Dlatego też obecnie dąży się do zastąpienia napowietrznych linii elektroenergetycznych kablami biegnącymi pod ziemią.

Przyczepa BTT 131.80V ułatwia układanie w ziemi kabli wysokiego napięcia o dużych przekorach przewodów. Aby uniknąć złączy kablowych, producenci kabli produkują jak największe długości i dostarczają kabel tylko na szerokich bębnach, co oznacza, że układanie kabli z konwencjonalnymi przyczepami nie jest możliwe.

ZDJĘCIA: