Dostawa używanego zestawu do przecisków i wbijania rur stalowych do FI323 mm

zestaw_do_przecisków_i_wbijania_rur_stalowych_do_FI323mm_bijak_do_rur (4)

Maszyna umożliwia zarówno wykonywanie przecisków samodzielnych, jak i przecisków z jednoczesnym wciąganiem rur z tworzyw (PE, PCV) oraz wbijanie rur stalowych. Ponadto przy użyciu dodatkowego osprzętu, można poszerzać wykonane otwory do średnicy 219 mm i wciągać rury o średnicach 160 mm-200 mm. Wbijanie rur stalowych przy użyciu stożków do średnicy 323 mm.

W ramach szkolenia wykonaliśmy instalację – wbijanie rury stalowej FI219 mm na odległość 8 mb. Do usunięcia urobku z rury wykorzystaliśmy płyty wydmuchowe z tłokiem pianowym.

Dane techniczne urządzenia:

  1.  średnica: 130 mm
  2.  długość: 1815 mm
  3.  masa: 115 kg
  4.  zapotrzebowanie powietrza: od 2,4 m3/min (zalecany kompresor o wydajności 3,6 m3/min)
  5.  ciśnienie robocze: 7 atm
  6.  energia udaru: 430 J
  7.  częstotliwość udaru: 6 Hz

Zdjęcia: