Dostawa wciągarki kablowej-linowej OMAC UP50 dla Klienta z branży energetycznej zajmującego się budową farm wiatrowych.