Dostawa hydraulicznej wciągarki kablowej OMAC F215.P30 o sile ciągu 3 tony / 1000 metrów liny do energetyki.

Dostawa hydraulicznej wciągarki kablowej OMAC F215.P30 o sile ciągu 3 tony / 1000 metrów liny do energetyki.

Wciągarki kablowe przeznaczone przede wszystkim do wciągania kabli ziemnych, energetycznych i światłowodowych.

Dostawa zestawu do wykonywania przecisków HAMMERHEAD 98 mm z wielofunkcyjną sprężarką śrubową ATMOS PDP35.

Firma MP-TECHNIK odznaczona dyplomem Państwowej Inspekcji Pracy za udział w programie prewencyjnym.

Dostawa wielofunkcyjnej wciągarki OMAC F280.40 – 4 tony, przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej oraz napowietrznej na słupach.

Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej OMAC F215.P30 o sile ciągu 3 tony / 1000 metrów liny do energetyki.

Dostawa zestawu do wdmuchiwania światłowodów BLUE DRAGON JET z kompresorem ATMOS CHRAST PDP35 i chłodnicą końcową.

Dostawa hydraulicznej wciągarki OMAC UP50 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

TOP