Dostawa wciągarki kablowej-linowej OMAC UP50 dla Klienta z branży energetycznej zajmującego się budową farm wiatrowych.

Dostawa sprężarki ATMOS PDP35

Dostawa sprężarki śrubowej ATMOS PDP35 do branży zajmującej się piaskowaniem i śrutowaniem.

Dostawa zestawu do wykonywania przecisków HAMMERHEAD 98 mm z wielofunkcyjną sprężarką śrubową ATMOS PDP35.