Dostawa hydraulicznej wciągarki OMAC UP50 przeznaczonej do układania linii kablowej ziemnej z zewnętrznym radiowym panelem sterowania.

Narzędzia wiertnicze HDD