Technologie bezwykopowe

Dział handlowy

Mateusz Kałmucki
tel. +48 695 438 850
mateusz@mp-technik.com.pl

Dział techniczny

Paweł Łączniak
tel. +48 531 747 877
pawel@mp-technik.com.pl

Bentonity wiertnicze

Bentonity z serii Certix otrzymywane są z wysokojakościowych surowców zlokalizowanych na terenie południowej Europy. Produkty ze względu na swą dużą różnorodność mają szerokie zastosowanie w geotechnice. Cechą charakterystyczna tych produktów jest wysoka zawartość montmorylonitu, przekraczająca 80 %. Produkcja realizowana jest w całości na terenie zakładów w Niedomicach według nowoczesnej technologii w warunkach stałego nadzoru laboratoryjnego, oraz systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2000.

bentonit_pluczka

Bentonit Certix D Plus


CERTIX D PLUS to specjalna kompozycja bentonitu i dodatków polimerowych dedykowana do sporządzania zawiesiny o wysokich wymaganiach co do lepkości. Cechuje się podwyższoną zawartością polimerów co nadaje mieszance unikalne właściwości. CERTIX D PLUS umożliwia stosowanie bardzo niskich stężeń fazy rozproszonej oraz uzyskiwanie zawiesin o bardzo dobrych właściwościach reologicznych. Zawiesiny sporządzone przy jego użyciu mogą być stosowane z powodzenie przy wierceniu długich odcinków. Zawiesina zachowuje stabilność i parametry użytkowe przez cały czasookres wykonywania przewiertu. Doskonałe właściwości tiksotropowe zawiesiny umożliwiają stabilne zawieszenie zwiercin w objętości płuczki podczas przerw w wierceniu

Bentonit Certix G Plus


CERTIX G Plus to specjalna kompozycja bentonitów dedykowana do sporządzania zawiesiny o wysokich wymaganiach co do lepkości. Doskonale sprawdza się także w zawiesinach o niskich koncentracja cząstek rozproszonych, zapewniając stabilne warunki reologiczne. Główne jej zalety to wysoka lepkość oraz doskonałe właściwości tiksotropowe. W całości wytwarzany jest na terenie zakładów w Niedomicach. Produkcja realizowana jest według nowoczesnej technologii w warunkach stałego nadzoru laboratoryjnego, oraz systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2000. Dedykowany jest do sporządzania płuczek wiertniczych stosowanych w wierceniach rdzeniowych oraz hydrogeologicznych, wierceniach geologiczno- inżynierskich oraz poszukiwawczych. Cerix G Plus jest bentonitem sodowym cechującym się wysoka zawartością montmorillonitu, modyfikowanym dodatkami uszlachetniającymi wpływającymi pozytywnie na reologie sporządzanych płuczek. Parametry reologiczne płuczek sporządzanych z użyciem wyrobu mogą być dostosowywane do warunków gruntowych poprzez zmianę stężenia bentonitu w zawiesinie.

TERMOCER


Kompozycja spoiw mineralnych przeznaczona do wypełniania otworowych wymienników ciepła. Zapewnia trwałe połączenie sondy z górotworem, co gwarantuje optymalne przewodnictwo ciepła i redukcję oporu termicznego otworu. Podnosi efektywność sondy geotermicznej i pozytywnie wpływa na jej właściwą eksploatację.

bentonity_do_wiertnic_horyzntalnych