Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej do układania kabli OMAC F215.P30 dla firmy MAOBRA Mariusz Ogonowski, która w pełnym zakresie zajmuje się budową i obsługą sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dostawa sprężarki śrubowej ATMOS PDP35

Dostawa sprężarki śrubowej marki ATMOS PDP35 do klienta zajmującego się budową sieci światłowodowych. Wydajność kompresora wynosi 14 bar i 3,0 m3. Kompresor został wyposażony w chłodnicę końcową z separatorem wody.

Dostawa maszyny do wykonywania przecisków HAMMERHEAD 4” do firmy zajmującej się budową sieci gazowych i wodociągowych, usługami spawalniczo-montażowymi w metodach spawania: 141, 141/111, 135, 111 (rurociągi, konstrukcje, zbiorniki, kotły) oraz wielkogabarytowymi pracami demontażowymi na obiektach energetycznych. Dostawa i szkolenie odbyły się w tym samym czasie na budowie w Tomaszowie koło Żagania.

Dostawa hydraulicznej wciągarki kablowej F275.P.50 5 ton / 50 kN firmy OMAC Italy oraz szkolenie dla firmy energetycznej, która zajmuje się przebudową linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych.

Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Szkolenie i dostawa wciągarki OMAC UP50 dla firmy energetycznej, która zajmuje się kompleksową realizacją obiektów w zakresie instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych na terenie całej Polski.

Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej OMAC F215.P30 dla firmy, która w pełnym zakresie zajmuje się budową i obsługą sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dostawa hydraulicznej wciągarki linowej OMAC F215.P30 30 kN/3 tony oraz sprężarki śrubowej ROTAIR VRK20 1,6 m3/7 bar dla jednej z firm sektora energetycznego.

Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dostawa hydraulicznej wciągarki kablowej OMAC UP50, firmy OMAC Italy, dla bydgoskiej firmy z branży instalacji elektrycznych, światłowodowych i teletechnicznych.

Dostawa wciągarki kablowej-linowej OMAC UP50 dla Klienta z branży energetycznej zajmującego się budową farm wiatrowych.

Dostawa sprężarki ATMOS PDP35

Dostawa sprężarki śrubowej ATMOS PDP35 do branży zajmującej się piaskowaniem i śrutowaniem.

Dostawa przyczepy kablowej

Przyczepa kablowa wykonana z lekkiej stalowej konstrukcji, przystosowana do przewozu i załadunku bębnów kablowych o średnicy do 2800 mm i szerokości do 1700 mm. Wyposażona w hydrauliczny system podnoszenia i opuszczania bębna kablowego.