Bentonit CERTIX D plus

Bentonit Certix D EXTRA

CERTIX D EXTRA to kompozycja różnych gatunków bentonitów poddanych procesowi podwójnej aktywacji oraz najwyższej czystości dodatków polimerowych dedykowana do sporządzania zawiesiny o wysokich wymaganiach co do lepkości. Cechuje się najkorzystniejszymi parametrami reologicznymi spośród rodziny produktów

CERTIX D EXTRA przeznaczony jest do stosowania w bardzo trudnych warunkach gruntowych nawet przy niskiej zawartości produktu w zawiesinie rzędu 1,5-2,5% wag. Zawiesiny sporządzone przy jego użyciu mogą być stosowane z powodzeniem przy wierceniu długich odcinków. Zawiesina zachowuje stabilność i parametry użytkowe przez cały czasookres wykonywania przewiertu. Doskonałe właściwości tiksotropowe zawiesiny umożliwiają stabilne zawieszenie zwiercin w objętości płuczki podczas przerw w wierceniu.
W całości wytwarzany jest na terenie zakładów w Niedomicach. Produkcja realizowana jest według nowoczesnej technologii w warunkach stałego nadzoru laboratoryjnego, oraz systemu zapewnienia jakości ISO 9001:2000.

CERTIX D EXTRA w postaci zawiesiny ma zastosowanie w wiertnictwie zarówno przy wykonywaniu wierceń pionowych jak i w horyzontalnych wierceniach kierunkowych.

Parametry techniczne
• Skład chemiczny składnika głównego: SiO2 65-70%, Al2O320-24%, MnO 0,04%, CaO 1,2-1,9%, MgO 1,9-2,1%
• Wilgotność: max. 12% (możliwość dostosowania do potrzeb)
• Zawartość montmorylonitu – min. 80 %
• Wskaźnik pęcznienia – min. 25 cm3/2g ,
• Granulacja pow. 0,056 mm – max. 10% -50% (możliwość dostosowania do potrzeb) pow. 0,160 mm – 0%

Parametry reologiczne zawiesiny
Badania wykonujemy w oparciu o normy: API 13A i API 13B-1 – Płuczki wiertnicze* przy użyciu lepkościomierza OFITE 900. Parametry dostępne na życzenie po skontaktowaniu się z naszym konsultantem.

Szczegółowe informację oraz warunki handlowe dostępne na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Waga 25 kg